Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 591235
Anunci mitjançant el qual es fan públiques la ratificació del president i la composició de la Junta Directiva de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada un cop finalitzat el procés electoral corresponent al període 2020-2024

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb l'article 20.4 del Decret 86/2008, d'1 d'agost, pel qual es despleguen i es regulen els processos electorals de les federacions esportives de les Illes Balears, el 26 de novembre de 2021 la Direcció General d'Esports ha ratificat el senyor Francisco Fanals Reynés com a president de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada. De conformitat amb el precepte esmentat també es fa pública la composició de la Junta Directiva de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, que és la següent:

 • Francisco Fanals Reynés, president
 • Antonio Turrión Riera, vicepresident primer
 • Magdalena Humbert Pons, vicepresidenta segona
 • Miquel Llompart Cànaves, vicepresident tercer
 • Rosa Oliver Borrás, secretària
 • Rafael Ramos del Amo, tresorer
 • Marina Sancho Ferrer, vocal
 • Isabel María Giménez Gordiola, vocal
 • Guillermo Roig Suñer, vocal
 • Martín Abel Femenías Verd, vocal
 • Fernando José Talens Aguiló, vocal
 • Eduardo Gaviño Cardona, vocal

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (30 de novembre de 2021)

El director general d'Esports Carles Gonyalons Sureda