Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 584518
Acta de presa de possessió de policia local, com a funcionari de carrera de la categoria de policia local de l'Ajuntament de Son Servera,  grup C, subgrup C1 nomenat pel procediment reglamentari

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A les dependències de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), a data 26 de novembre de 2021,a les 10.00 hores,  a davant la batlessa presidenta d'aquesta Corporació, Natalia Troya Isern, compareix JOAN E. BORDOY FONT, amb DNI núm. 37342144B, el qual ha estat nomenat POLICIA LOCAL, grup C, subgrup C1, amb caràcter de funcionari de carrera, pel procediment reglamentari, de conformitat amb la Resolució de la Batlia núm. 2021-1788, de 25 de novembre.

 

Son Servera, a data de la signatura electrònica  (28 de novembre de 2021)

La batlessa

Natalia Troya Isern