Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ESCORCA

Núm. 534808
Aprovació avaluació ambiental estratègica ordinària Urb. son Massip i sa Calobra

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per significar que al Ple de l'Ajuntament d'Escorca, en sessió extraordinària celebrada el dia 5 de novembre de 2021, adoptà l'acord d'aprovar inicialment l'avaluació ambiental estratègica ordinària sobre la modificació de les NNSS relativa a la zona de serveis i superfície mínima de parcel·la a la urbanització de son Massip i usos en zona de serveis i centre cívic al Port de sa Calobra.

La qual cosa es sotmet a exposició pública per termini de 45 dies, en compliment del que detalla la Llei 12/2016 , de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears, modificada per la Llei 9/2018, de 31 de juliol, als efectes que puguin presentar-se al·legacions o reclamacions. La normativa ambiental sotmesa a exposició pública apareix exposada a la web municipal: https://ajescorca.net/ i serà, així mateix, objecte d'anunci a un periòdic de difusió provincial.

 

Escorca, 8 de novembre de 2021

El batle Antoni Solivellas Estrany