Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 534805
Aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis relatius a la recollida i el tractament dels residus sòlids urbans

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 08/11/2021, va adoptar el següent acord:

Aprovar provisionalment, i en el cas que no es presentin al.legacions en el període d'informació pública, també definitivament, la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis relatius a la recollida i el tractament dels residus sòlids urbans.

Això s'exposa al públic per un termini de trenta dies, amb la finalitat que s'hi puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents.

 

Llucmajor, 8 de noviembre de 2021

El batle Éric Jareño Cifuentes