Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

Núm. 521904
Modificació de crèdit extraordinari

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de dia 28 d'octubre d'enguany va aprovar inicialment la modificació de crèdit extraordinari núm. 1 finançat amb la baixa de crèdits en el pressupost de l'Institut Municipal de l'Esport per a 2021, quedant establertes les consignacions pressupostàries de la de la següent forma:

Org.

Fun.

Eco.

Descripció

C.Inicials

Modificacions

Crèdit def.

 

 

 

a) Augment de despeses

 

 

 

20

34000

22605

INDEMNITZACIÓ PER RESPONSBILITAT PATRIMONIAL

0,00

150.000,00

150.000,00

 

 

 

 

0,00

150.000,00

150.000,00

 

 

 

b) Disminució de despeses

 

 

 

20

34200

22716

CONTRACTES SERVEI MANTENIMENT INSTAL. SON HUGO

336.858,36

150.000,00

186.858,36

 

 

 

 

336.858,36

150.000,00

186.858,36

 

Palma, 29 d'octubre de 2021

El gerent de l'Institut

Rafael Navarro Roig