Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 520173
Acord de Ple ordinari de dia 21 d’octubre de 2021, punt 4 de l’ordre del dia, de ratificació del primer i del segon punts d’acord de la Resolució d’Alcaldia número 144, de 6 d’octubre de 2021, sobre la finalització d’una dedicació parcial, i la modificació de dedicacions parcials i del règim de dedicacions i retribucions (expedient 2019/006777)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de dia 21 d'octubre de 2021, al punt 4 de l'ordre del dia, va acordar ratificar els punts d'acord primer i segon de la Resolució d'Alcaldia número 144, de dia 6 d'octubre de 2021, que diuen:

PRIMER. Donar per finalitzada la dedicació parcial del 40 % del regidor senyor Pere Fiol Benejam amb efectes de dia 30 de setembre de 2021.

SEGON. Modificar, amb efectes de dia 6 d'octubre de 2021, les dedicacions parcials de l'Ajuntament, en el sentit que els membres electes que exerciran un 100 % de jornada sencera seran tres regidors; qui exercirà un 90% de jornada sencera serà un regidor; els que exerciran un 75 % de jornada sencera seran tres regidors; qui exercirà un 50 % de jornada sencera serà un regidor, i qui exercirà un 35 % de jornada sencera serà un regidor. S'eliminen, respecte de la darrera modificació, les dedicacions del 40 % de jornada sencera en dos regidors i s'afegeix una dedicació parcial del 50 % de jornada sencera en un regidor; s'eliminen les dedicacions del 90 % de jornada sencera en tres regidors, i es manté la dedicació parcial d'un 90 % de jornada sencera en un regidor. Per la qual cosa, les dedicacions parcials totals quedaran de la manera següent:

Els membres electes que exerciran el càrrec un 100 % de jornada sencera seran tres regidors.

El membre electe que exercirà el càrrec un 90 % de jornada sencera serà un regidor.

Els membres electes que exerciran el càrrec un 75 % de jornada sencera seran tres regidors.

El membre electe que exercirà el càrrec un 50 % de jornada sencera serà un regidor.

El membre electe que exercirà el càrrec un 35 % de jornada sencera serà un regidor.»

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 

Ciutadella de Menorca, 26 d'octubre de 2021

L'alcaldessa

Joana Gomila Lluch