Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 520171
Aprovació inicial de la modificació de la fitxa d’oferta d’allotjaments de Menorca marca Reserva de Biosfera (Exp. 0919-2021-000002)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment pel Consell Rector de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera, en sessió de caràcter extraordinari d'11 d'agost de 2021, la modificació de la fitxa d'oferta d'allotmaments de Menorca marca Reserva de Biosfera, es fa públic que l'expedient esmentat romandrà de públic manifest en aquest Consell Insular de Menorca (Plaça de la Biosfera, 5 de Maó, de dilluns a divendres, de 9:00 a 17:00 hores), durant trenta dies naturals a partir del dia de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a fi que durant el termini esmentat les persones interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i suggeriments que considerin escaients. La fitxa d'oferta d'allotjaments de Menorca marca Reserva de Biosfera es podrà consultar en la pàgina web del Consell Insular de Menorca (www.cime.es)

 

Maó, 29 d'octubre de 2021

Per delegació de la presidenta El secretari del Consell Rector

Octavi Pons Castejón

(Decret 20/2020, de 21 de gener)

(BOIB núm. 13 de 30-1-2020)