Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TERRITORI

Núm. 518825
Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general. (IP14-2021-IG)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que disposa l'article 37.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, amb aquest anunci queda sotmès a informació pública per espai de quinze dies el següent expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general a sòl rústic:

SANTANYÍ. Promogut per Sven Dieter Odia per a la declaració d'interès general del projecte de reconversió i trasllat del CT aeri sa Talaiola n. 11473 per nou CT en edifici prefabricat i reforma de línia aèria AT Figuera al polígon 11, parcel·la 145 del municipi de Santanyí (777712F)

L'esmentat expedient es podrà examinar durant el termini de quinze dies, a partir de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el web del Consell Insular de Mallorca, a les dependències administratives de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme, situades al carrer General Riera, 113 (Llar de la Infància) de Palma, i es podran fer les al·legacions que pertoquin dins el mateix termini.

  

Palma, 29 d'octubre de 2021

El secretari de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme

Jaume Munar Fullana