Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TERRITORI

Núm. 515415
Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general. (IP13-2021-IG)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que disposa l'article 37.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, amb aquest anunci queda sotmès a informació pública per espai de quinze dies el següent expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general a sòl rústic:

MANACOR. Promogut per Endesa Distribución Eléctrica sl per a la declaració d'interès general del projecte d'instal·lació d'una xarxa en baixa tensió al polígon 34, parcel·la 1269 del municipi de Manacor (752792W)

L'esmentat expedient es podrà examinar durant el termini de quinze dies, a partir de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el web del Consell Insular de Mallorca, a les dependències administratives de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme, situades al carrer General Riera, 113 (Llar de la Infància) de Palma, i es podran fer les al·legacions que pertoquin dins el mateix termini.

  

Palma, 28 d'octubre de 2021

El secretari de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme

Jaume Munar Fullana