Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 513718
Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. electrònic 2021/4590 (declaració d'interès general)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que estableix l'art. 37.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears, queda sotmès a informació pública per espai de quinze dies, l'expedient d'obres a sòl rústic següent:

Promogut pel Sr. JORGE ALEU MATA, per a la declaració d'interès general per realització de línia subterrània de baixa tensió núm. 1 des de CD “camí des Cap” 40084 i derivació individual, amb emplaçament a la venda des Cap, TM Formentera (Exp. electrònic núm. 2021/4590).

El referit expedient podrà ser examinat durant un termini de quinze dies, a partir del dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, a les dependències administratives del Departament de Territori del Consell Insular de Formentera, carrer de Pius Tur Mayans, núm. 14, Sant Francesc, període durant el qual també podran fer-se les al·legacions pertinents.

 

Formentera, 27 d'octubre de 2021

La presidenta Ana Juan Torres