Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 398361
Aprovació inicial i exposició pública del projecte de Substitució de columnes de 4M d'enllumenat públic al Camí de Sa Cabana

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent de procedir a l'aprovació del projecte denominat:  “Substitució de columnes de 4M d'enllumenat públic, i les seves lluminàries, al Camí de Sa Cabana”, redactat per L'Enginyer Municipal Senyor Mateu Carrió Grau,  per import de 79.705'41 iva exclòs, mitjançant aquest anunci i a efectes de donar compliment a l'article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es sotmet a informació pública, per espai de 15 dies hàbils a efectes d'examen i reclamacions.

 

Marratxí, 1 de setembre de 2021

El batle Miquel Cabot Rodríguez