Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES CASTELL

Núm. 397175
Notificació de Baixes d'ofici del Padró municipal d'habitants per inscripció indeguda

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que es disposa en els articles 54 i 72 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals, i la Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaría, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal

Vist l'acord pres pel Consell d'Empadronament en el que s'aprova la baixa del padró municipal dels habitants que es van proposar per part d'aquest Ajuntament en la tramitació d'aquest expedient, i en virtut del Decret d'Alcaldia de dia 30/08/2021, es procedeix a DECLARAR LA BAIXA D'OFICI del Padró Municipal d'Habitants de les persones que es detallen tot seguit:

Núm. Expedient

Document

Data Naixement

EXPEDIENT BII 019-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 020-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 020-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 021-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 022-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 022-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 022-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 022-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 023-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 024-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 025-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 026-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 026-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 026-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 026-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 028-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 029-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 030-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 030-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 030-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 031-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 031-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 032-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 032-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 032-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 033-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 033-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 033-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 033-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 033-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 035-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 036-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 039-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 039-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 040-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 041-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 042-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 043-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 043-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

EXPEDIENT BII 043-2021

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

Ho propòs i ho signo jo, la Batlessa, Juana Escandell Salom, a Es Castell en la data de la signatura electrònica que consta sota d'aquest document.

 

Es Castell, document signat electrònicament (1 de setembre de 2021)

La batllessa Juana Escandell Salom