Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 262083
Modificació de les retribucions dels càrrecs de la Corporació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears) en sessió extraordinària i urgent de 17 de juny de 2021, ha acordat, en la seva part bastant, el següent:

Primer.- Aprovar la modificació de les retribucions per dedicacions exclusives i parcials dels càrrecs de l'Ajuntament determinades a l'acord de Ple de 2 de juliol de 2019, en el sentit de augmentar en un 20 % la dedicació del Regidor/a responsable de l'àrea municipal de Recursos Humans, Prevenció de Riscos Laborals, Gent Gran, Sanitat i Esports, i en un 10 % la dedicació del Regidor/a responsable de l'àrea municipal de Serveis Socials.

Per tot això, les retribucions dels càrrecs de la Corporació seran les següents:

Càrrec

Dedicació

Retribució

Batlessa Presidenta

Exclusiva 100%

49.000,00 €

Regidor/a responsable de l'àrea municipal de Policia,  Vies i Obres, Mobilitat i  Modernització

Exclusiva 100%

38.584,00 €

Regidor/a responsable de l'àrea municipal Comptes i Hisenda, Turisme i Fires i Festes

Exclusiva 100%

38.584,00 €

Regidor/a responsable de l'àrea municipal de Recursos Humans, Prevenció de Riscos Laborals, Gent Gran, Sanitat i Esports

Parcial 90 %

34.725,60 €

Regidor/a responsable de l'àrea municipal de Participació Ciutadana, Patrimoni, Mercat i Comerç

Parcial 50 %

19.292,00 €

Regidor/a responsable de l'àrea municipal d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient

Parcial 70 %

27.008,08 €

Regidor/a responsable de l'àrea municipal de Serveis Socials

Parcial 80 %

30.867,20 €

Regidor/a responsable de l'àrea municipal d'Educació, Igualtat i LGTBI

Parcial 50 %

19.292,00 €

Regidor/a responsable de l'àrea municipal de Cultura, Joventut i  Normalització Lingüística

Parcial 50 %

19.292,00 €

Segon.- Aprovar la inclusió de la dedicació parcial del 90% i del 80% de la jornada laboral en els horaris de dedicació mínima necessària habitual de les dedicacions parcials.

Per tot això, els horaris de dedicació mínima necessària habitual de les dedicacions parcials seran les següents:

Dedicació parcial del 90 % de dilluns a divendres

6.75 hores / dia

Dedicació parcial del 80 % de dilluns a divendres

6 hores / dia

Dedicació parcial del 70 % de dilluns a divendres

5.25 hores / dia

Dedicació parcial del 50 % de dilluns a divendres

3.75 hores / dia

Tercer.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i notificar-lo a les persones interessades.”

 

Son Servera, 23 de juny de 2021

La batlessa Natalia Troya Isern