Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 262076
Avocació de competència de la Junta de Govern Local a favor de la Batlia per a la resolució de recurs de reposició

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D' acord amb l'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic i als efectes d'estructurar, el més aviat possible, la gestió del servei de transport turístic de passatgers per carretera en tren turístic de l'actual temporada turística 2021, s'ha resolt, per Decret de Batlia núm. 2021-0905 de 22 de juny de 2021, avocar la competència de la Junta de Govern Local per a resoldre el recurs de reposició contra l'acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió extraordinària de 30 de desembre de 2020, relatiu al contracte de gestió del servei de transport turístic de passatgers per carretera en tren turístic.

 

Son Servera, document signat electrònicament (25 de juny de 2021)

El batlessa Natalia Troya Isern