Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

Núm. 6608
Publicació i fase de consultes de documents ambientals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el previst a l'article 10.4  i 17.5 de la llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears, s'informa que durant la fase de consultes s'han publicat a la pàgina web cmaib.caib.es els documents ambientals corresponents als següents projectes:

a) Documents inicials estratègics (avaluació ambiental estratègica ordinària):

- Pla General de Ports de les Illes Balears 2018-2023 (106E/2019).

b) Documents ambientals (avaluació d'impacte ambiental simplificada):

- Reforma i ampliació edificis existents a la parcel·la 87, polígon 21 per implantació de agroturisme T.M. Campos (101a/2019).

- Projecte d'urbanització de la Unitat d'Actuació núm. 21 (UA-21) del PGOU d'Inca (102a/2019).

- Projecte de reforma ampliació i piscina en agroturisme, finca Ca'n Sec de Tofa, polígon 3, parcel·la 302 T.M. Alaró (104a/2019).

- Deixalleria municipal de Selva, polígon 18, parcel·la 48 T.M. Selva (107a/2019).

- Deixalleria municipal de Consell, carrer Trinxaters s/n T.M. Consell (108a/2019).

- Deixalleria municipal de Marratxí, carrer Licorers s/n T.M. Marratxí (109a/2019).

- Tafona d'oli, polígon 3, parcel·la 878 T.M. Sant Llorenç des Cardassar (110a/2019).

- Aparcament provisional a l'aire lliure polígon 9, parcel·la 28 de Sant Carles de Peralta T.M. Santa Eulària des Riu (115a/2019).

 

Palma, 26 de juny de 2019

El president en funcions de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias