Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 6846
Exposició al públic padrons fiscals 2018 relatius IVTM, taxes fems, clavegueram, ocupació terrenys ús públic, entrada vehicles i reserva aparcament

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovats mitjançant Decret d’Alcaldia número 2018-1284 de data 20/06/2018 els padrons fiscals corresponents a l’exercici 2018 relatius a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, així com a les taxes i preus públic sobre recollida de fems, clavegueram, ocupació de terrenys d’ús públic i entrada de vehicles i reserva d’aparcament, s’informa de la seva exposició al públic a les oficines municipals, durant el termini d’un mes, a partir del dia següent a la publicació d’aquest anunci en el BOIB, als efectes del seu examen i, si escau, la presentació de les reclamacions oportunes. 

 

Sant Josep de Sa Talaia 22 / 06 / 2018

El Batle

Josep Marí Ribas