Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 6845
Exposició pública matrícula IAE exercici 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D’acord amb el que estableix l’art. 3 del R.D. 243/1995, de 17 de febrer, pel qual es dicten les normes per a la gestió de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, s’anuncia, perquè sigui conegut per totes les persones interessades, que la matrícula sobre l’Impost corresponent a l’exercici 2018 estarà a disposició del públic a les oficines municipals, durant el termini d’un mes, a partir del dia següent a la publicació del present anunci en el BOIB, als efectes del seu examen i, si escau, la presentació de les reclamacions oportunes

 

Sant Josep de Sa Talaia 22 / 06 / 2018

El Batle

Josep Marí Ribas