Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 6844
Exposició pública padrons Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, urbana i BICES, ex. 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Confeccionats per la Gerència Territorial del Cadastre a les Illes Balears, els padrons de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica, urbana i BICES de l’any 2018.

Conforme al que disposa la legislació vigent, es sotmeten a exposició pública pel termini d’un mes, a partir del dia següent a la publicació del present anunci en el BOIB, i es podran consultar aquests, tant a l’Ajuntament com a la Gerència Territorial del Cadastre a les Illes Balears, durant l’horari d’oficina. 

 

(Ajuntamen de Sant Josep de sa Talaia, 22 de juny de 2018

Alcalde,

Josep Marí Ribas)