Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 6817
Exposició pública del projecte de "Reforma interior del local destinat a Biblioteca municipal en Antoni Maura 44"

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent de procedir a l’aprovació del Projecte denonimat: “Reforma interior del local situat a l’Av. Antoni Maura, 44 destinat a Biblioteca Municipal”, redactat per L’Arquitecte municipal Senyora Lara Nadal Saez,  per import de 122.449’20 iva exclòs, mitjançant aquest anunci i a efectes de donar compliment a l’article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es sotmet a informació pública, per espai de 15 dies hàbils a efectes d’examen i reclamacions.

   

Marratxí, 18 de juny de 2018

El Regidor de Contractació,

Miquel Cabot Rodríguez