Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 6803
Exposició al públic del projecte de les obres d’ampliació i reforma de la zona verda pública de Es Ravells a Cala d’Or

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

S’exposa al públic per un termini de 15 dies el projecte de les obres d’ampliació i reforma de la zona verda pública de Es Ravells a Cala d’Or, d’acord amb el que disposa l’article 149 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

El projecte es pot consultar en el departament de contractació d’aquest Ajuntament de Santanyí, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores durant el termini de 15 dies i s’exposarà al públic al tauló d’anuncis i a la pàgina web www.ajsantanyi.net, el perfil del contractant.

  

Santanyí, 22 de juny de 2018

El batle,

Llorenç S. Galmés Verger