Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 6795
Ple - Aprovació de l'Avantprojecte del contracte de transport regular de viatgers per carretera d'ús general, IB-07

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment pel Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter extraordinari de 18 de juny de 2018, l'Avantprojecte del contracte de transport regular de viatgers per carretera d'ús general, IB-07, es fa públic que l'esmentat expedient romandrà de públic manifest en aquest Consell Insular de Menorca (Plaça de la Biosfera, 5 de Maó, de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores), per un termini de 30 dies hàbils comptats des de l'endemà del dia de la publicació del pertinent edicte en el BOIB. Simultàniament, se sol·licitarà a la Comissió del Transport Públic Regular de viatgers del Consell Balear de Transports Terrestres del Govern de les Illes Balears i als ajuntaments afectats, que en el termini de quinze dies hàbils comptats des de la data de finalització de l’exposició pública, n’emeti informe. El text de l’acord esmentat es podrà consultar en la pàgina web del Consell Insular de Menorca (www.cime.es)

 

Maó, 19 de juny de 2018

El secretari en funcions

Octavi Pons Castejón