Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

Núm. 6791
Acord del Consell d’Administració del Consorci de Transports de Mallorca sobre la modificació de la normativa del sistema tarifari integrat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. D’acord amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’anuncia que en data 19 de gener de 2017 el Consell d’Administració del Consorci de Transports de Mallorca ha acordat modificar les normes del sistema tarifari integrat dels serveis interurbans de transport públic regular de viatgers de Mallorca, en el sentit següent:

“Modificar el punt 2.4.2.4 de les normes del Sistema Tarifari Integrat (STI) dels serveis interurbans de transport públic regular de viatgers de Mallorca, en el sentit d’incorporar un nou perfil de víctimes de violència de gènere.”

2. Aquesta modificació comença a vigir el 2 de juliol de 2018.

 

Palma, 20 de juny de 2018

 

El director gerent

Maarten J. van Bemmelen