Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

Núm. 6782
Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general. (IP11-2018-IG)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que disposa l’article 37.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, amb aquest anunci queda sotmès a informació pública per espai de quinze dies el següent expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general a sòl rústic:

ARTÀ.- Promogut per l’entitat “ES RACÓ D'ARTÀ, SL” per a la declaració d’interès general del projecte relatiu a la reforma i ampliació de ses cases des Racó per a adequació a agroturisme al POLÍGON 6, PARCEL·LES 7, 23 i 29. (023/2018-IG)

L'esmentat expedient podrà ésser examinat durant el termini de quinze dies, a partir de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina WEB del Consell Insular de Mallorca, a les dependències administratives de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme, situades al carrer General Riera, 113 (Llar de la Infància) de Palma, i es podran fer les al·legacions que pertoquin dins el mateix termini.

  

Palma, 21 de juny de 2018

El secretari de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme,

Jaume Munar Fullana