Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva de la derogació de l'Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis de les escoles municipals infantils

    Número d'edicte 9659 - Pàgina 45968

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'IIVT-Plusvàlua

    Número d'edicte 9672 - Pàgines 45969-45979

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Aprovació definitiva proposta de modificació dins el pressupost municipal en vigor, per concessió de crèdits extraordinaris

    Número d'edicte 9692 - Pàgina 45980

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Correcció d’error material de la fitxa de gestió de l’ASU 33/02 del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany

    Número d'edicte 9682 - Pàgines 45981-45983