Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Reglament del mercat setmanal de Deià

    Número d'edicte 8577 - Pàgines 41252-41258

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la modificació de transferències nominatives del Pressupost General de l'exercici 2022

    Número d'edicte 8572 - Pàgina 41259