Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de supervisors/es de territori, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

    Número de registre 7170 - Pàgines 35158-35164

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Aprovació relació de persones aspirants que han superat la fase de concurs oposició pel sistema de promoció interna per cobrir 1 plaça vacant de la categoria de subinspector/a la

    Número de registre 7161 - Pàgina 35165

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Convocatòria i bases per a la cobertura d'una plaça de personal funcionari tècnic mig del departament Educatiu i Acció Cultural del Museu del Calçat d'Inca

    Número de registre 7165 - Pàgines 35166-35177

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Convocatòria i bases per a la cobertura d'una plaça de personal funcionari interí Director/a del Museu del Calçat i de la Indústria

    Número de registre 7166 - Pàgines 35178-35189