Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Aprovació definitiva Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements auxiliars amb finalitat lucrativa

    Número d'edicte 2734 - Pàgines 13520-13521

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació definitiva - Mod. Crèdit 5/2022

    Número d'edicte 2708 - Pàgina 13522

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació definitiva - Mod. Crèdit 6/2022

    Número d'edicte 2710 - Pàgina 13523

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de l’expedient 205/2022 Crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari - Exp. 001-2022 Crèdit extraordinari

    Número d'edicte 2665 - Pàgina 13524

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació definitiva modificació bases execució pressupost 2022

    Número d'edicte 2681 - Pàgina 13525