Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció IV. Procediments judicials

  • JUTJATS D' EIVISSAJUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 1 D'EIVISSA

   • Procediment ordinari 695/2017

    Número d'edicte 6851 - Pàgina 21762

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE 1A. INSTÀNCIA NÚM. 15 DE PALMA DE MALLORCA

   • Judici Verbal 104/2018

    Número d'edicte 6720 - Pàgina 21763

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE 1A. INSTÀNCIA NÚM. 19 DE PALMA DE MALLORCA

   • Judici verbal 474/2017

    Número d'edicte 6757 - Pàgina 21764

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE 1A. INSTÀNCIA NÚM. 19 DE PALMA DE MALLORCA

   • Judici verbal 921 /2016

    Número d'edicte 6758 - Pàgina 21765

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE PALMA DE MALLORCA

   • Judici sobre delictes lleus 160/2018

    Número d'edicte 6804 - Pàgina 21767

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE PALMA DE MALLORCA

   • Judici delictes llues 145/2018

    Número d'edicte 6866 - Pàgina 21768

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE PALMA DE MALLORCA

   • Judici sobre delictes lleus 352/2016

    Número d'edicte 6802 - Pàgina 21769

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE PALMA DE MALLORCA

   • Judici Sobre Delictes Lleus 498/2017

    Número d'edicte 6867 - Pàgina 21770

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE PALMA DE MALLORCA

   • Judici sobre delictes lleus nº 447 /2017

    Número d'edicte 6868 - Pàgina 21771

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE PALMA DE MALLORCA

   • Judici sobre delictes lleus 424/2017

    Número d'edicte 6869 - Pàgina 21772

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE PALMA DE MALLORCA

   • Seguretat Social 65/2015

    Número d'edicte 6827 - Pàgines 21773-21774

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE PALMA DE MALLORCA

   • Procediment ordinari 933/2016

    Número d'edicte 6824 - Pàgina 21775

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE PALMA DE MALLORCA

   • Procediment Ordinari 906 /2016

    Número d'edicte 6825 - Pàgina 21776

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE PALMA DE MALLORCA

   • Execució de Títols Judicials 108 /2017

    Número d'edicte 6826 - Pàgina 21777

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE PALMA DE MALLORCA

   • Execució de títols judicials 165 /2017

    Número d'edicte 6828 - Pàgines 21778-21779

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE PALMA DE MALLORCA

   • Execució títols judicials 115 /2018

    Número d'edicte 6829 - Pàgines 21780-21781

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE PALMA DE MALLORCA

   • Execució títols judicials 80 /2018

    Número d'edicte 6830 - Pàgines 21782-21783

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE PALMA DE MALLORCA

   • Execució de títols judicials 82/2018

    Número d'edicte 6831 - Pàgines 21784-21787

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE PALMA DE MALLORCA

   • Acomiadaments / Cessaments en general 1104 /2017

    Número d'edicte 6856 - Pàgina 21788

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE PALMA DE MALLORCA

   • Procediment Ordinari 336 /2017

    Número d'edicte 6859 - Pàgina 21789

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE PALMA DE MALLORCA

   • Execució de títols judicials 311 /2017

    Número d'edicte 6852 - Pàgina 21790

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE PALMA DE MALLORCA

   • Acomiadament/cessaments en general 428/2017

    Número d'edicte 6853 - Pàgina 21791

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE PALMA DE MALLORCA

   • Acomiadament/cessaments en general 623/2017

    Número d'edicte 6854 - Pàgina 21792

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE PALMA DE MALLORCA

   • Acomiadaments / Cessaments en general 1113 /2017

    Número d'edicte 6855 - Pàgina 21793

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE PALMA DE MALLORCA

   • Procediment ordinari 52 /2017

    Número d'edicte 6858 - Pàgina 21794

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE PALMA DE MALLORCA

   • Execució títols judicials 291 /2017

    Número d'edicte 6860 - Pàgina 21795

  • JUTJATS DE PALMA DE MALLORCAJUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE PALMA DE MALLORCA

   • Execució de Títols Judicials 20/2017

    Número d'edicte 6857 - Pàgina 21796