Torna

SGA: Sistema de gestió d'ajudes

Portal del ciutadà


                  Enllaç d'accés al Portal del ciutadà: https://intranet.caib.es/SgaGpi

 

A continuació trobareu els manuals d'usuari de SGA que us poden ser d'utilitat:

SgaGpi: Olvidó su CIP v1

SgaGpi: Alegaciones a la solicitud única  SgaGpi_Alegaciones-SU-PI.pdf

SgaGpi: Firma y registro de Alegaciones a la Solicitud Única  Firma y registro de Alegaciones SU

SgaGpi: Alegaciones a la solicitud única por Monitorización SgaGpi_Alegaciones_SU-5_Monitorización

SgaGpi: Manual de consulta de resultados de monitorización Manual-consulta-monitorización.pdf

SgaGpi: Manual de consulta de comunicaciones   Manual Consulta Comunicaciones_GPI.pdf