Torna

SGA: Sistema de gestió d'ajudes

                                              SgaApp                

Enllaç descarrega SgaApp Androidhttps://play.google.com/store/apps/details?id=es.pac.sga.sgaapp&hl=es_419&gl=US

Enllaç descarrega SgaApp Ios: https://apps.apple.com/vn/app/sgaapp/id1605835326

A continuació trobareu els manuals d'usuari de las Apps SGA que us poden ser d'utilitat i un vídeo tutorial de SgaFot:

    - SgaGpi: Acceso al Portal del ciudadano mediante CIP:  APPLICATION/PDF   Olvidó su CIP V1

    - SgaApp Manual de monitoratge:   APPLICATION/PDF  Manual Monitoratge Sga@pp.pdf

    - SgaApp Manual controls administratius monitoratge: Controls administratius monitoratge SG@PP.pdf

    - Manuals Sga: https://ayuda.sgacloud.es/  

En els següents enllaços es poden visualitzar videotutorials per a l'utilizació de l'aplicació SgaApp:

    https://youtu.be/4huMAUan8nU  Aplicación Sga@app