Àrea informativa

informacio

Preguntes Més Freqüents

faq'sEn el servei de Preguntes Més Freqüents (PMF) s'ofereixen, de manera clara i senzilla, les respostes a les preguntes que més vegades s'han formulat al PIA.

L'organització per àrees temàtiques de les PMF permet accedir ràpidament a la informació que se cerca.

Si us sorgeix qualsevol dubte o no trobau la informació que cercau, us oferim assessorament personalitzat a través de qualsevol dels nostres canals de contacte.

 

Aigua
medi natural
residus
medi forestal
Aigua Medi natural Residus Medi forestal

 

gestio_ambiental

impactes

medi_rural

aire

Gestió ambiental Sanitat forestal Medi rural Contaminació atmosfèrica

 

activitats

energia

renous

altres

Activitats d'oci Energia Renous Altres