LET'S CLEAN UP EUROPE 2023


Let 's Clean Up Europe és un programa europeu que promou la reducció, reutilització i reciclatge de residus a través d'accions de participació ciutadana i voluntariat.


1.- ANUNCI I INFORMACIÓ PER PREPARAR UNA ACCIÓ

Aquest programa promogut des de la Comissió Europea i el Comitè Europeu de les Regions, té el suport de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern de les Illes Balears a través de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal. 

Es tracta d'una acció comuna a tota Europa, per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada al nostre entorn i promoure'n la recollida.

Les accions de neteja de LCUE es podran dur a terme entre el 15 de febrer i el 20 de juny i el 20 de setembre i el 31 de desembre de 2023.

També es pot organitzar LCUE Plogging. El plogging és la combinació de fer esport i recollida de residus. El plogging és la nova disciplina que permet un impacte positiu tant per al que la realitza com per al medi ambient. Als organitzadors els hi permet desafiar als participants, no només per la velocitat a recórrer sinó també qui recull més quantitat de residus!

En aquest sentit, si una entitat, centre educatiu, ajuntament, associació, etc, vol organitzar una acció d'aquestes característiques dintre de la campanya LCUE 2023 cal que llegiu el Manual per organitzar una actuació dintre de LCUE i formalitzar la vostra inscripció a través del formulari d'inscripció. Haureu d’omplir i tornar signada una declaració responsable per a la realització de l’activitat que, juntament amb una còpia del document (DNI) de la persona responsable, al correu electrònic pia@dgqal.caib.es

És necessari que les actuacions que es realitzin s'identifiquin amb el logo de la campanya Let's Clean Up Europe, per exemple a les fotos que faceu de l'activitat, aquí teniu el pòster per imprimir. Una vegada acabada l'actuació podeu omplir el formulari de feedback i adjuntar les fotos.

Com cada any comptem amb material de suport per a les actuacions de recollida de residus (guants, bosses de plàstic reciclat, bàscules, cartells informatius, bidons per la recollida de fragments de vidre, etcètera) que podrem lliurar als participants, en funció de la disponibilitat.

No obstant això, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural actua únicament com a col·laboradora del programa per a les Illes Balears, essent responsabilitat exclusiva dels organitzadors de les activitats l'obtenció de tots els permisos i autoritzacions necessaris segons l'acció a realitzar, la coordinació i preparació dels participants, assegurances, logística en general, i de les conseqüències derivades de la realització de l'activitat.

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb el Servei de Qualitat i Educació Ambiental de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal al telèfon (971 176 683) o enviant un correu a pia@dgqal.caib.es

En finalitzar la campanya donarem visibilitat de les actuacions que es realitzin, dels residus recollits, etc. Per això, al formulari d’inscripció, trobareu una casella de cumplimentació obligatòria, en la qual s’ha d’especificar expressament si s’autoritza o no a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural a utilitzar el material gràfic resultant de l’activitat.

Mapa localització

Resum accions 2023