Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

21/02/2019

Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears

MEDI AMBIENT

BOIB núm. 23, de 21 de febrer de 2019

Afectada per:

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears BOIB núm. 77, d'11 de juny de 2019

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat – Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears BOIB núm. 164, de 5 de desembre de 2019

Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020 BOIB núm. 175, de 31 de desembre de 2019

Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB ext. núm. 84, de 15 de maig de 2020

Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB núm. 180, de 20 d’octubre de 2020

Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022 BOIB núm. 180, de 30 de desembre de 2021

Enlaces de interes:

Per a més informació podeu descarregar el següent document