Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

02/02/2019

Llei 2/2019, de 31 de gener, de delegació de competències al Consell Insular de Mallorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el Museu de Mallorca

CONSELLS INSULARS \ TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES