Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

25/03/2014

Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl

TERRITORI I URBANISME

BOIB núm. 43 de 2014

Afectada per:

Correcció d'errades advertides en les versions catalana i castellana de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl BOIB núm. 80 de 2014

Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística BOIB núm. 6 Ext. de 2016

Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears BOIB núm. 106 de 2016

Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears BOIB núm. 160 Ext. de 2017

Per a més informació podeu descarregar el següent document