Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

10/02/2012

Decret llei 1/2012, de 10 de febrer, sobre mesures orientades a la prevenció de l'oferta il·legal en matèria de transports a l'illa d'Eivissa

TRANSPORTS

Decret llei 1/2012, de 10 de febrer, sobre mesures orientades a la prevenció de l'oferta il·legal en matèria de transports a l'illa d'Eivissa BOIB núm. 022 de 2012

Afectat per:

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 1/2012, de 10 de febrer, sobre mesures orientades a la prevenció de l'oferta il·legal en matèria de transports a l'illa d'Eivissa BOIB núm. 035 de 2012

Correcció d'errada d'ubicació de l'edicte 4158 (BOIB núm. 35 de data 6-3-2012), referit a 'Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 1/2012, de 10 de febrer, sobre mesures orientades a la prevenció de l'oferta il·legal en matèria de transports a l'illa d'Eivissa' BOIB núm. 036 de 2012

Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears BOIB núm. 088 de 2014