Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

20/01/2018

Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

TERRITORI I URBANISME

BOIB núm. 10, de 20 de gener de 2018

Afectat per:

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 22, de 17 de febrer de 2018

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat – Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 61, de 17 de maig de 2018

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat – Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 146, de 22 de novembre de 2018

Llei 7/2022, de 5 d’agost, de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears BOIB ext. núm. 105, de 9 d’agost de 2022

Per a més informació podeu descarregar el següent document