Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

18/12/2009

Decret 90/2009, de 18 de desembre, pel qual es modifica el Decret 5/2004, de 23 de gener, pel qual es crea i regula l'Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears (INESTUR)

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TURISME

Decret 90/2009, de 18 de desembre, pel qual es modifica el Decret 5/2004, de 23 de gener, pel qual es crea i regula l’Institut d’Estratègia Turística de les Illes Balears (INESTUR) BOIB núm. 189 de 2009

Afectat per:

Acord del Consell de Govern de dia 15 de gener de 2010 de correcció d'errades del Decret 90/2009, de 18 de desembre, pel qual es modifica el Decret 5/2004, de 23 de gener, pel qual es crea i regula l'Institut d'Estratègia Turística de les Illes Balears (INESTUR) BOIB núm. 011 de 2010

Decret 66/2010, de 21 de maig, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l’entitat pública encarregada de la promoció turística de les Illes Balears BOIB núm. 077 de 2010