Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

24/11/2017

Decret 52/2017, de 24 de novembre, de la Inspecció General de Qualitat, Organització i Serveis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ FUNCIÓ PÚBLICA

Decret 52/2017, de 24 de novembre, de la Inspecció General de Qualitat, Organització i Serveis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 144 de 2017