Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

01/08/2014

Decret 34/2014, d'1 d'agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears

CAÇA I PESCA \ ESPORTS I LLEURE

BOIB núm. 104 de 2014

Afectat per:

Correcció d'errates en l'edicte 13957 (BOIB 104 de data 02-08-2014) referit al "Decret 34/2014, d'1 d'agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears" BOIB núm. 127 de 2014

Decret 3/2018, de 23 de febrer, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer de patró costaner polivalent, patró local de pesca i mariner pescador en l’àmbit de les Illes Balears, i es modifiquen el Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears, i el Decret 5/2015, de 13 de febrer, pel qual es regula el canvi de port base i les autoritzacions d’ús temporal de ports diferents del port base de les embarcacions pesqueres a la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 025 de 2018

Per a més informació podeu descarregar el següent document