Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

18/01/2011

Decret 3/2011, de 14 de gener, d'ampliació dels mitjans econòmics adscrits a les funcions i els serveis inherents a les competències que al seu moment foren traspassades a l'extint Consell Insular d'Eivissa i Formentera per la Llei 8/1999, de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania

TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES \ CONSELLS INSULARS