Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

13/01/1995

Decret 3/1995, de 13 de gener, pel qual s'estableix un règim d'ajudes per a la implementació del Programa operatiu FONER II de desenvolupament de les zones rurals de l'Objectiu 5b de Balears

AJUTS I SUBVENCIONS \ AGRICULTURA I RAMADERIA

Decret 3/1995, de 13 de gener, pel qual s'estableix un règim d'ajudes per a la implementació del Programa operatiu FONER II de desenvolupament de les zones rurals de l'Objectiu 5b de Balears BOCAIB núm. 013 de 1995

Afectat per:

Decret 174/1996, de 14 de setembre, regulador dels programes de formació professional ocupacional de la CAIB BOCAIB núm. 121 de 1996

Ordre del Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria, per la qual es modifica el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes regulades en el Programa Operatiu FONER II, de desenvolupament de les zones rurals de l'Objectiu 5B de Balears BOCAIB núm. 026 de 1997

Decret 29/1997, de 18 de febrer, pel qual s'estableix el marc normatiu de les ajudes per als sectors comercial, industrial i de serveis de les Illes Balears BOCAIB núm. 029 de 1997  

Decret 20/1998, de 6 de febrer, pel qual es modifiquen els Decrets 3/1995, de 13 de gener, i 40/1997, de 14 de març, relatius a ajudes a les zones de l'objectiu 5b BOCAIB núm. 026 de 1998   

Decret 95/1998, de 30 d'octubre, que modifica el Decret 3/1995, de 13 de gener, pel qual s'estableix un règim d'ajudes per a la implementació del Programa operatiu "Foner II" de desenvolupament de les zones rurals de l'objectiu 5b de Balears BOCAIB núm. 144 de 1998

Decret 106/1998, de 20 de novembre, pel qual es modifica el decret 3/1995, de 13 de gener, pel qual s'estableix un règim d'ajudes per a la implementació del programa operatiu Foner II de desenvolupament de les zones rurals de l'objectiu 5b de balears BOCAIB núm. 156 de 1998

Decret 21/1999, de 12 de març, pel qual es modifica el Decret 3/1995, de 13 de gener, pel qual s'estableix un règim d'ajudes per a la implementació del Programa operatiu foner i de desenvolupament de les zones rurals de l'objectiu 5b de Balears BOCAIB núm. 037 de 1999

Decret 162/2000, de 22 de desembre, pel qual s'estableixen les condicions generals de les ajudes derivades del Programa regional de desenvolupament rural sostenible per al període 2000 a 2006, cofinançat per la Secció Garantia del Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agrícola (FEOGA) BOIB núm. 157 Ext. (526) de 2000