Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

10/01/1991

Decret 3/1991, de 10 de gener, relatiu a assistència financera als municipis (impost de béns immobles)

HISENDA I PRESSUPOSTS \ RÈGIM LOCAL

Decret 3/1991, de 10 de gener, relatiu a assistència financera als municipis (impost de béns immobles) BOCAIB núm. 010 de 1991

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015