Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

22/05/2009

Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNCIÓ PÚBLICA

BOIB núm. 78 de 2009

Afectat per:

Llei 7/2018, de 31 de juliol, de promoció de la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears BOIB núm. 97 de 2018

Per a més informació podeu descarregar el següent document