Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

14/01/2017

Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018

EDUCACIÓ

BOIB núm. 6, de 14 de gener de 2017

Afectat per:

Acord del Consell de Govern de 10 de febrer de 2017 pel qual es corregeixen errors materials del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 BOIB núm. 18, 11 de febrer de 2017

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de setembre de 2017 per la qual es modifica l’annex 12 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 BOIB núm. 119, de 28 de setembre de 2017

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 d’agost de 2018 per la qual es modifica, per al CC Can Bonet (07004679), l’annex 10 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 BOIB núm. 109, de 4 de setembre de 2018

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 9 de juliol de 2019 que modifica l’annex 12 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs escolar 2017-2018 BOIB núm. 99, de 18 de juliol de 2019

Resolució per la qual es corregeixen les errades materials advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 9 de juliol de 2019 que modifica l’annex 12 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l’establiment dels concerts educatius a partir del curs escolar 2017-2018 BOIB núm. 006, de 14 de gener de 2021

Decret 59/2022, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen les normes que han de regir les convocatòries per a l’establiment i la renovació de concerts educatius a partir del curs 2023-2024 BOIB núm. 169, de 29 de desembre de 2022

Per a més informació podeu descarregar el següent document