Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

11/03/1994

Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNCIÓ PÚBLICA

BOCAIB núm. 36 de 1994

Afectat per:

Llei 9/1997, del 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives BOCAIB núm. 161 de 1997

Decret 44/1998, de 3 d'abril, pel qual s'aprova el procediment de selecció de funcionaris interins al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 50 Ext. de 1998 

Decret 26/2001, de 16 de febrer, de modificació del Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 23 de 2001

Per a més informació podeu descarregar el següent document