Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

18/01/2011

Decret 2/2011, de 14 de gener, d'ampliació dels mitjans econòmics i patrimonials adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Menorca mitjançant la Llei 8/1999, de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars de Menorcai d'Eivissa i Formentera en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania

CONSELLS INSULARS \ TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES