Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

13/02/2006

Decret 2/2006, de 13 de febrer, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 27/2003, de 26 de novembre, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Vicepresidència i Conselleria de Rela

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 2/2006, de 13 de febrer, del president de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 27/2003, de 26 de novembre, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals BOIB núm. 025 de 2006