Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

02/01/1998

Decret 2/1998, de 2 de gener, pel qual es dicten les normes per a l'execució del que es regula en l'article 12 de la Llei d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors

CONSELLS INSULARS \ TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES

Decret 2/1998, de 2 de gener, pel qual es dicten les normes per a l'execució del que es regula en l'article 12 de la Llei d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors BOCAIB núm. 005 de 1998