Torna

Departament d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

06/02/1998

Decret 20/1998, de 6 de febrer, pel qual es modifiquen els Decrets 3/1995, de 13 de gener, i 40/1997, de 14 de març, relatius a ajudes a les zones de l'objectiu 5b

TRANSPORTS \ AJUTS I SUBVENCIONS

Decret 20/1998, de 6 de febrer, pel qual es modifiquen els Decrets 3/1995, de 13 de gener, i 40/1997, de 14 de març, relatius a ajudes a les zones de l'objectiu 5b BOCAIB núm. 026 de 1998  

Afectat per:

Decret 162/2000, de 22 de desembre, pel qual s'estableixen les condicions generals de les ajudes derivades del Programa regional de desenvolupament rural sostenible per al període 2000 a 2006, cofinançat per la Secció Garantia del Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agrícola (FEOGA) BOIB núm. 157 Ext. (526) de 2000